שלום סביבתי
שלום סביבתי מבוסס על העיקרון לפיו התלות המשותפת שלנו במשאבי טבע ובסביבה בריאה מצריכה שיתוף פעולה בין חברות ומדינות, ולכן יכולה לעודד את התהליך של השכנת שלום באזורי סכסוך. הרעיון של עשיית שלום סביבתי מסתמך על שלושה עמודי התווך של פיתוח בר קיימא: קיימות כלכלית, קיימות חברתית-תרבותית, וקיימות סביבתית-אקולוגית. שיתוף פעולה סביבתי חוצה גבולות משלב את תהליכי הפיתוח הכלכלי והחברתי-תרבותי, והחברה נהנת מהניהול המשותף של משאבים משותפים. יתר על כן, שיתוף פעולה בין החברות מציע פלטפורמה לדיאלוג בין תרבותי מתמשך, מאפשר תהליך של בניית אמון ומטפח קשרים חברתיים חוצי גבולות.

לקבלת מידע נוסף על עשיית שלום סביבתי אנא ראה רשימת משאבים להשכנת שלום סביבתי.

לצפייה במצגת בנושא עבודת הארגון בתחום השלום הסביבתי אנא לחץ כאן.