לכל הכתבות וידיעות שנכתבו על ידידי כדור הארץ המזרח התיכון, על פי סדר כרונולוגי, מראשית 2013, בנוגע לכל הפרויקטים . . . . . 
 
נא לעבור (לחץ כאן) לדף חדר תקשורת באתר שלנו באנגלית