אירועים אחרונים
בדף זה ניתן לקרא על האירועים האחרונים שהתרחשו במסגרת פרויקט 'מים ושכנות טובה'. ניתן למצוא את כל האירועים האחרים בניוזלטרים החודשיים שלנו.
נא לפנות לדף זה באתר באנגלית
http://foeme.org/uploads/../uploads/projects_pic117.jpg
http://foeme.org/uploads/../uploads/projects_pic117_1.jpg