מבוא
הגנה על מקורות מים חוצי-גבולות מזיהום: מחקר, כתיבת הנחיות והדרכת עובדי רשויות ישראליות ופלשתינאיות.

אקויפר ההר הוא מקור המים העיקרי המספק מים מתוקים באיכות גבוהה הן לישראלים והן
לפלשתינאים. הוא משתרע ממזרח למערב כאשר רוב שטחי ההזנה למילוי החוזר נמצאים בשטח הרשות הפלשתינאית ורוב הנביעות נמצאות בצד הישראלי של הקו הירוק. יש צורך דחוף להגן על מי
התהום האצורים באקויפר מפני זיהום. מקורות הזיהום ברובם הם תוצאה של פעילות
התושבים לאורך האקויפר, משני צדיו של הקו הירוק. רשויות מקומיות ממלאות תפקיד מרכזי
ביצירה וניהול של מקורות הזיהום ועל כן נבחרו להיות מוקד הפרויקט.

המטרה הכוללת של פרויקט "פרו-אקויפר" היתה הפחתת זיהום מי התהום של האקויפר
בשטחי הרשויות הפלשתינאיות והישראליות כאחד (העיר טול-כרם נבחרה למקרה מבחן בצד הפלסתיני, והעיר אום-אל-פחם נבחרה למקרה מבחן בצד הישראלי) .

יעדי הפרויקט כללו חקירת מקורות זיהום למי התהום כתוצאה מפעילות אנושית; קביעת הנחיות לניטור, ניהול והפחתת מקורות הזיהום למי התהום; הקניית ידע וכישורים טכניים לניהול מקורות הזיהום; בניית רשת ישראלית-פלשתינאית של עובדי רשויות שמים הוא תחום עיסוקם, ויצירת מחויבות בקרב רשויות ישראליות ופלשתינאיות לפעול לשיפור איכות הסביבה בתחומן.
הפרויקט היה תוצר של שיתוף פעולה בין המשרד הישראלי של ידידי כדור הארץ המזה"ת
(FoEME) והארגון הפלשתינאי: בית למים וסביבה (HWE).

הקלק כאן כדי לראות מצגת על הפרויקט

http://foeme.org/uploads/../uploads/projects_pic133.jpg
http://foeme.org/uploads/../uploads/projects_pic133_1.jpg