שבילי שכנים
מסלולי "שבילי השכנים" של ידידי כדור הארץ המזה''ת נועדו לחנך ולהעצים תושבים מקומיים ותיירים מקומיים וזרים כאחד.
מטרת "שבילי השכנים" היא להציג את המסורת התרבותית והטבעית של כל אחת מקהילות של "מים ושכנות טובה" וללמוד על מקורות המים שלהם בעבר ובהווה. מסלולים רבים מדגישים את ההיסטוריה העשירה הקיימת באזור, אבל חושפים בו בעת הזנחה וזיהום, בעיות אותן גם התושבים המקומיים בעצמם לא "זוכים" לראות ובהחלט שאינן מוצגות לתיירים...
 
* עלונים - שבילי שכנים של הקהילות הישראליות של "מים ושכנות טובה":
- מועצה איזורית תמר
- מועצה איזורית אשכול
- צור הדסה
- מועצה איזורית עמק חפר
- באקה אל גרביה
- בית שאן
- מועצה איזורית עמק הירדן
- מועצה איזורית גלבוע
 
ראה גם פרסומים באתר האינטרנט "צופית" עבור שבילי השכנים של באקה אל גרבייה, עמק חפר, והמועצה האזורית עמק הירדן.
 
ראו תמצית מסלולי שבילי השכנים בישראל.
 
* עלונים - שבילי השכנים של הקהילות הירדניות של "מים ושכנות טובה":
- מועז בין ג'אבל - (אנגלית)
- טבקת פחל - (אנגלית)
- דיר אללה - (אנגלית)
- דרום גור - (אנגלית)
 
*עלונים – שבילי השכנים של הקהילות הפלשתיניות של "מים ושכנות טובה":
- עבסן, עזה (משולב אנגלית וערבית)
- יריחו (אנגלית)
- עוג'ה (אנגלית)
- ואדי-פוכין (אנגלית)
- טול כרם (אנגלית)
- באקה אל שרקייה (אנגלית)
- יאטה (אנגלית)
- ג'אלמה (אנגלית)
- עין אל ביידה (אנגלית)

http://foeme.org/uploads/../uploads/projects_pic142.jpg
http://foeme.org/uploads/../uploads/projects_pic142_1.jpg