מערכת מידע גאוגרפית קהילתית CGIS
פרויקט "מערכת מידע גיאוגרפית קהילתית" הינו נדבך נוסף בפרויקט "מים ושכנות טובה", המתמקד באיתור, זיהוי, מיפוי וניטור של מפגעים סביבתיים בקהילה.

מערכת מידע גאוגרפית קהילתית (CGIS)הוא פרויקט חינוכי המשלב יוזמה שיתופית ישראלית, פלסטינית, וירדנית. כמו כל הפרויקטים של "ידידי כדור הארץ המזה''ת", פרויקט CGIS מתמקדבנושאים של מים משותפים וזיהום חוצה גבולות. המטרה להקנות לתלמידי תיכון, מורים ועובדי מועצה את היכולת לזהות ולמפות איומים סביבתיים באזורם.

החדשנות בפרויקט זה מצוי בשימוש בטכנולוגיית "מערכת מידע גיאוגרפית" לצורך יצירת מפות מפגעים סביבתיים. מפות אלו מציגות בעיות זיהום מים וייערכו ע''י קהילות המשתתפות בפרויקט "מים ושכנות טובה", אשר שמו לעצמן מטרהלקדם את ההבנה חוצת הגבולות ושיתוף הפעולה בנושאי משאבי מים משותפים. מעורבות הקהילה ביצירת מפות מידע גיאוגרפיות הוא צעד נוסף בהגברת המודעות המקומית למצב הסביבתי באופן כללי ומצב המים במיוחד.

לחץ כאן לקבלת דוגמה למפה מקהילת אשכול, עם מספר סכנות מסומנות.
 
לחץ כאן לפרסום דוח של הפרויקט "נוער מוביל שינוי ירוק בקהילה:  זיהוי מפגעים סביבתיים בישראל, בירדן וברשות הפלסטינית"

הפרויקט שם דגש על הכשרת בני נוער למיפוי מפגעים, אולם גם חותר לערב ולהכשיר בעלי תפקידים בצוות המקצועי של המועצות המקומיות ולהגביר את העשייה לצמצום מקורות זיהום מים

לחצו כאן ל- מדריך למורה בעברית עבור פרויקט זה.
 
לחצו כאן לסיור וירטואלי בשכבת "Google Earth" המציגה את "שבילי השכנים" בכל קהילה ואת המפגעים הסביבתיים המרכזיים שזוהו ע''י "נוער נאמני המים" בקהילותיהם...
 
לחצו כאן לקבלת הנחיות נווט בסיורים הוירטואליים.
 
על מנת לצפות בסיור הוירטואלי צריך להתקין את Google Earth על המחשב. במידה והתוכנה אינה מותקנת במחשבכם, לחצו כאן להתקנה בחינם
 
---------------

הפרויקט נערך באמצעות הסיוע הכספי של האיחוד האירופי.
פרטי הפרויקט נתונים באחריותה הבלעדית של "אקופיס" - EcoPeace / ידידי כדור הארץ המזה''ת" ובשום מצב אינם משקפים את עמדת האיחוד האירופי.

http://foeme.org/uploads/../uploads/projects_pic154.jpg
http://foeme.org/uploads/../uploads/projects_pic154_1.jpg