פארק אקולוגי שרחביל בין חסנה
ידידי כדור הארץ המזרח התיכון פיתח שלושה פארקים אקולוגיים שעוזרים לשמר את המגוון הביולוגי באיזור, ומהווים כלי עוצמתי עבור חינוך סביבתי
ידידי כדור הארץ המזה''ת מעורב בפיתוח פרויקטים קהילתיים בעמק הירדן מתחילת המאה הנוכחית. מושג הפארק האקולוגי פותח על בסיס תכניות מוצלחות שפותחו עבור פרויקטים קודמים. פרויקט "מים ושכנות טובה" משתמש בסדרה של שבילי הליכה הידועים כ"שבילי שכנים"

להגברת המודעות הציבורית בנושאי מים וסביבה, עידוד שיתוף פעולה חוצה-גבולות לפתרון בעיות סביבתיות, ופיתוח הפוטנציאל לתיירות ירוקה מקומית.
הפארק האקולוגי "שרחביל בין חסנה" ויוזמת "זיגלב" נוצרו כפרויקטים ניסויים שמטרתם ליצור מודל לשימור סביבות חשובות בתוך עמק הירדן. יעדים אחרים כוללים הגברת המודעות הציבורית לחשיבות הטבעית של האזור ועידוד מאמצים ברי-קיימא לפיתוח הבקעה.

לחץ על הקישור לאתר אינטרנט נפרד של הפארק האקולוגי ע''ש "שרחביל בין חסנה".

הפארק נחשב כהמשך של "שביל השכנים" שמספק מרחב פתוח עבור הקהילה. מיזם הפארק האקולוגי יישם ויטפח ערכים ומטרות של "שבילי השכנים" ברמה מקומית ,אזורית, ובינלאומית, במטרה להשיג את יעדי פיתוח המילניום לשנת 2008 שמוענק ע''י האו''ם. הפארק האקולוגי חופף עם MDG#7: להבטיח קיום סביבתי. הפארק האקולוגי משווה את עצמו להתפתחות זו מכיוון שהוא:
משלב בין העקרונות של פיתוח בר-קיימא במדיניות ותכניות - משיב לאחור את אבדן המשאבים הסביבתיים מחד - ומאידך מפחית באבדן הגיוון הביולוגי.

פרויקט הפארק האקולוגי של שרחביל בין-חסנה מושרש בתכנית הכוללנית של ידידי כדור הארץ המזה''ת לשיקום בקעת הירדן. חלק משיקום נהר הירדן טמון בווידוא כי חלקו הדרומי אינו עוד נתפס כשטח להשלכת פסולת ע''י תיירים ותושבים. הפארק האקולוגי ישמש כמערכת תמיכה המחברת בין קהילות לבין אלה הנהנים מבקעת הירדן, בדרך שמכבדת את הסביבה הטבעית והמורשת התרבותית של האזור.

לקבלת מידע נוסף ו / או לבוא לביקור, סיור ו / או להזמין לילה שינה באקופארק, נא ליצור קשר עם מר' אבד סולטן:  asultan@foeme.org
 
לחץ כאן לצפייה במידע זה בנוסח עלוני מפורט.
 
לחץ כאן לעלון שיווקי של הפרק האקולוגי כולל תעריפי לינה וארוחות.
 
הוידיאו "פיתוח בר-קיימא באגן זיגלב" מציג את התפתחות הפארק האקולוגי של ידידי כדור הארץ המזה''ת בקהילת שייח' חוסיין בירדן, וכמו כן, את נושאי החרפת מים וקרקע שאיתם נאלץ להתמודד נהר הירדן באופן כללי.
 
לחץ כאן לאזכור מתנדבים מארגון JICA (הארגון לשיתוף פעולה יפני) שפעל באקו-פארק .
המאמר למטה מנתח את פארק ידידי כדור הארץ המזה''ת ע''ש שרהביל בין חסנה "אקופארק" כחקר מקרה לפיתוח מודלים הסתגלותיים שיתמודדו עם השפעות שינוי האקלים בבקעת נהר הירדן.
 
חוסיין, חסאם. עיבוד לשינוי באקלים בבקעת נהר הירדן: חקר מקרה של הפארק הירוק של שרחביל בין חסנה. הלימודים הבינתחומיים האירופים, "מכללת אירופה" יוני, 2010.

http://foeme.org/uploads/../uploads/13025308910~^$^~Lodge w path.JPG
http://foeme.org/uploads/../uploads/projects_pic170_1.jpg