שומרים על מי תהום
מטרתו של פרויקט "שומרים על מי תהום" היא לקדם ניהול בר קיימא של משאבי מים ולהפחית את זיהום מי התהום
 
שומרים על מי התהום
'שומרים על מי התהום' הנו פרויקט הכשרה ובניית יכולות לניטור, מיפוי וניהול לצמצום מפגעים המסכנים את מי התהום בתחום הרשות המקומית (הפרויקט מתקיים ב- 28 רשיות מקומיות ואזוריות בישראל, ירדן, הרשות הפלסטינית ובספרד.
 
מטרת הפרויקט: הקמת מערך חוצה גבולות לאומיים ומונצפאליים, וממשק מוסדי - קהילתי לניטור, מיפוי וניהול הטיפול במפגעים סביבתיים המסכנים את מי התהום, שמטרתו צמצום הסיכונים למי התהום מגורמי זיהום באגני הניקוז ואזורי הזנה של מי התהום.
הפרויקט במימון האיחוד האירופאי יתקיים במקביל גם, יערך בשיתוף ותיאום ראשי הרשויות, ובשאיפה בתאום מלא עם המשרד להגנת הסביבה, וה'יחידות הסביבתיות' הרלוונטיות. הקישור לתיאור הפרויקט באתר התוכנית הארופאית הממנת ENPI-CBCMED
 
מרכיבי הפרויקט:
- ההכשרה לעובדי הרשיות המקומיות/אזוריות/יחידות הסביתיות המשתתפות בפרויקט ולפעילים מהקהילות הנ"ל. ההכשרות יהיו במגוון נושאים: מיפוי - GIS, גאו-הידרולוגיה, זיהוי והערכה של של פוטנציאל הסיכון ממקורות זיהום שונים למקורות מים ומי תהום, ניהול אגני חוצה גבולות .
- הגברת המחויבות של המועצה וראש המועצה לצמצום המפגעים למי התהום.
- הקמת מערך ניטור ומיפוי מפגעי סביבתיים בשטחי בשטחי הרשות המקומית/ה'יחידה הסביבתית האזורית' הנעזר במתנדבים פעילי סביבה ואנשי שטח, שיעברו הכשרה בנושא.
- הכנת מפות סיכון למי התהום על בסיס מפות המפגעים הסביבתיים ומפות רגישות הידרולוגית של מי התהום (מפני השטח).
- הכנת תוכניות לטיפול במפגעים והסיכונים הסביבתיים למי התהום, לפי סדר העדיפיות שהוגדר בשלבים הראשונים של הפרויקט.
- הגברת המודעות בקהילה להשפעת מפגעים סביבתיים המסכנים את מקורות המים: הסברה וחינוך לצמצום סיכונים למי התהום בהתנהלותנו הסביביתית; מלבד הקשר הדו- סיטרי עם הקהילה במערך הניטור והמיפוי, שקיפות ויחסי ציבור לפרויקט.
- מפגשים חוצי גבולות בין המשתתפים בפרויקט מהמדינות השונות בניית אמון ושיתוף פעולה בין-לאומי.
- סיורים של נציגי המועצות המקומיות המשתתפות בפרויקט לחבל מלגה בדרום ספרד (השותפים הארופאים של הפרויקט). וסיור של כל משתתפי הפרויקט בישראל ובירדן להכרות עם מציאות המים, הסיכונים למי התהום והדרכים להתמודד איתם.
- הפרויקט יעזר ברכזי הקהילות של ידידי כדה"א מזה"ת בפרויקט 'מים ושכנות טובה' (לכל מועצה אזורית החברה בפרויקט יש רכז מקומי של ידידי כדה"א מזה"ת) ופעילי סביבה מקומיים.
- הפרויקט נערך בברכת יו"ר המועצה ובשיתוף פעולה עובדי המועצות האזוריות והיחידות הסביבתיות; ותוך תיאום מלא עם משרדים ממשלתיים (המשרד להגנת הסביבה ורשות המים והביוב.
 
רשימת הקורסים המתוכננים:
1. סיכונים סביבתיים למי תהום: מיפוי וממשק ב-GIS , הידרולוגיה של מי תהום, מפגעים סביבתיים.
2. ניהול בר-קיימא וחוצה גבולות, של מי התהום ואזורי ההזנה שלהם. כולל הגדרת קווים אדמים, מערך נקודות התראה, מערך טיפול באירועי חרום, ותוכנית טיפול רב שנתית לצמצום סיכונים.
3. ניהול ותכנון טיפול וטיהור שפכים.
4. צמצום סיכונים סביבתיים מחקלאות.
 
את הפרויקט מלווים יועצים מומחים בתחום הגאו-הידרולוגי, המיפוי (GIS), זאת מלבד לרקע המקצועי של של מרכזי הפרויקט בתחומים אלו ואחרים הרלוונטים לפרויקט.
 
מנהל הפרויקט "שומרים על מי התהום", ד"ר יובל ארבל
רכז ישראלי לפרויקט "שומרים על מי התהום", ד"ר עידו אביאני
_______________________________________________________
 
This project document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of EcoPeace / Friends of the Earth Middle East and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union
http://foeme.org/uploads/../uploads/13371764310~^$^~pollution.jpg
http://foeme.org/uploads/../uploads/13371764311~^$^~Water.jpg