מזכרי הבנות
במסגרת פרוייקט "מים ושכנות טובה" נחתמו במהלך השנים מספר מזכרי הבנות בין ראשי הקהילות השותפות בפרוייקט:

נובמבר 2006
מזכר הבנות לשיתוף פעולה בכל הקשור לשימוש במשאבי מים משותפים נחתם בירדן על ידי המושל של צפון שונה (Shouneh) וראש העיר של פאלה (Pella) ובישראל על ידי ראש העיר של בית שאן וראש המועצה האזורית בית שאן (כיום עמק המעיינות) (פרטים נוספים בפרסום זה לתקשורת)
   

 

 

 

   

 

-------------------------------------------------------------

ינואר 2007
מזכר הבנות נחתם בין ראשי המועצות האזוריות עמק הירדן ובית שאן (כיום עמק המעיינות) בישראל והרשות המקומית מואז בין ג'אבאל בירדן. ההסכם מכיר בערך והחשיבות של שיקום נהר הירדן וזיהוי פוטנציאל לקידום השלום בין המדינות דרך יצירת פארק חוצה גבולות המבוסס על הערכים האקולוגיים והמסורת התרבותית של שני הצדדים.
(פרטים נוספים בפרסום זה לתקשורת ובעלון שלנו מפברואר 2007)


 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------

ינואר 2007
מזכר הבנות נחתם בינואר 2007 בין ראש המועצה האזורית תמר בישראל ומושל דרום גור בירדן. מזכר ההבנות נחתם מתוך ההבנה ששיתוף פעולה בין הצעדים הינו צעד הכרחי על מנת לקדם פיתוח בר קיימא באזור ים המלח הדרומי.
(פרטים נוספים בפרסום זה לתקשורת ובעלון שלנו מפברואר 2007)

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------- 

יולי 2007
מזכר הבנות נחתם בין ראש העיר הפלשתיני של באקה אל שארקייה וראש העיר הישראלי של באקה אל גארבייה - ג'ת (באקה-ג'ת כיום קיימות כשתי מועצות נפרדות) בכדי לחזק את שיתוף הפעולה בין שתי הערים להצלת הטבע הקיים באזור בהתייחס לבעיות איכות סביבה ומים. ראשי הערים הצהירו על חשיבות ניקוי וואדי אבו נאר (נחל חדרה) שזורם בשטחם של שתי העיריות.
(פרטים נוספים בפרסום זה לתקשורת ובעלון שלנו מאוגוסט 2007)

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------

יוני 2014
מזכר הבנות (ראה עמוד 2 כאן) נחתם בין המועצה האזורית של תמר בישראל ודרום גור בירדן לקידום שיתוף פעולה חקלאי למיגור נחילי הענק של זבובי הבית המטרידים את תושבי האזור בחודשי הקיץ בשנים האחרונות.
(פרטי נוספים בפרסום זה לתקשורת ובעלון שלנו מיולי 2014)


 

 

 

  

 

------------------------------------------------------------- 

אוגוסט 2014
זכרון דברים נחתם בין ארגון ידידי כדור הארץ ובין הרשות האחראית על בקעת הירדן בירדן לשם פיתוח האזור לפארק לאומי. הפארק מצופה ליצור מקומות עבודה לתמיכה בכלכלה המקומית תוך שימור הסביבה באזור. בעקבות החתימה על מזכר ההבנות ארגון ידידי כדור הארץ מקדם כעת בניית תוכנית עסקית לפארק וגיוס תמיכה לפרויקטים נוספים .
(קורא יותר בבלוג זה)

http://foeme.org/uploads/../uploads/14114104380~^$^~Mayors signing MoU.JPG
http://foeme.org/uploads/../uploads/14114104381~^$^~Litvinoff_Shamayleh.JPG