מבוא
מי תהום משותפים, ישראלים ופלסטינים, מאוימים על ידי זיהום

אקוויפר ההר הוא אחד מהמקורות המשמעותיים ביותר של מים לישראלים ולפלסטינים. כמעט כל האוכלוסייה הפלסטינית בגדה המערבית תלויה במעיינות, בארות או מים שנשאבים מאקוויפר ההר לשתייה ולשימושים אחרים. בישראל, אקוויפר ההר מספק מים למרכזי אוכלוסייה גדולים.

האקוויפר מורכב מאזור מילוי, שחלקו הגדול ביותר ממוקם בגדה המערבית. בשל מאפיינים הידרולוגיים, האקוויפר פגיע לזיהום מי תהום. כמויות גדולות של שפכים לא מטופלים זורמים על פני השטח של אקוויפר ההר, מחלחלים אל תוך האדמה ומאיימים על השימוש המתמשך במקורות מים חיוניים. מקורות הזיהום הם גם ישראלים וגם פלשתינים. האיום על אספקת המים העתידית הוא ללא עוררין, וכבר יש ראיות שמצביעות על כךשמי תהום במקומות מסוימים כבר מזוהמים.

FoEME ערכה 2 מחקרים המפרטים את המאפיינים הגיאוגרפיים של אקוויפר ההר, כולל זיהוי מקורות עיקריים של זיהום: (1) ביוב, ו- (2) פסולת מוצקה. הדוחות מתארים פתרונות שונים שהוצעו ואת הגורמים המונעים את היישום של פתרונות ביוב או מתקני סילוק פסולת מוצקה, כמו גם מסקנות והמלצות כיצד להגן על אקוויפר ההר

(בחרו באלבום תמונות "אקוופר ההר")

http://foeme.org/uploads/../uploads/projects_pic53.jpg
http://foeme.org/uploads/../uploads/projects_pic53_1.jpg