מבוא

ברפורמות המתחוללות בישראל תהיה השפעה ישירה ואולי בלתי הפיכה ביכולתו של הציבור בישראל לקבוע ולהיות מעורבים בניהול ביקוש טוב יותר של משאבי מים.

זוהי האמונה של FoEME כי ללא שיתוף אמיתי של הציבור במשק המים בישראל, תהיינה קבלת החלטות לקויה וניהול מים ירוד, עם השפעה ישירה על מים בנושאי טבע, וגם במסגרת פוליטיקה איזורית.

בנוסף, ידידי כדור הארץ המזה"ת חושש כי הפרטת שירותי מים המוצעת עלולה לגרום לגישה מוגבלת לזכות היסוד למים נקיים, הנגרמת מעליית מחירים ושירות ירודה.

http://foeme.org/uploads/../uploads/projects_pic55.jpg
http://foeme.org/uploads/../uploads/projects_pic55_1.jpg