מבוא
פיתוח בר קיימא הוגדר כפיתוח שמספק את הצרכים הנוכחיים מבלי לפגוע ביכולת הדורות הבאים לספק את צרכהם.

פיתוח בר-קיימא קיבל פירוש שגוי, כביכול מדובר בנושא סביבתי במובן הצר של המילה. 
פרוש כזה מתעלם מהעצמה ומהשימוש של המושג, ביכולת והכרח של פיתוח בר קיימא להשתלב כלכלית וחברתית בניהול משאבי הסביבה. בהינתן מורכבויות אלו, מובן כי מושג פיתוח בר-קיימא מציב אתגר גם תקשורתי.

בסיס התפיסה של קיימות היא ההכרה כי מטרות חברתיות, כלכליות, וסביבתיות משלימות ותלויות באופן הדדי כבר בשלבי התכנון והפיתוח. פיתוח בר-קיימא מצריך שינוי מדיניותי במגזרים רבים והשתלבות ביניהם. הוא כולל איזון בין המטרות הכלכליות, חברתיות, וסביבתיות של החברה – שהם שלושת עמודי הטווח לקיימות. במקומות שניתן, יש לשלב בניהן באמצעות מדיניות תמיכה בפרקטיקות המיישמות שילוב רווח כלילי, חברתי וסביבתי. וכאשר אין אפשרות כזו למצוא את (Trade off)/הפשרה המיטבית לכלל החברה והדורת הבאים.

הגישות לפיתוח בר-קיימא מגוונות, והם משקפות את מגוון האתגרים הניצבים במדינות השונות. בעוד שפיתוח בר-קיימא הוא אתגר בינלאומי, מרבית מהתגובות המעשיות צריכות להינתן ברמה הארצית והמקומית. הסכמה בנושא התמודדות עם האתגרים מצריכה רמת פלורליזם ואפשרות למשא ומתן. נושא זה תלוי בגורמים מסוימים, כגון שלום וביטחון, אינטרסים כלכליים קיימים, מערכות פוליטיות, הסדרים מוסדיים ונורמות תרבותיות.

כל הפרויקטים של ידידי כדור הארץ המזה''ת מקיימים מבחינה רעיונית את תפיסת הקיימות ביסודם, אם בפרויקטים קהילתיים מקומיים או בקמפייניים הציבוריים, והמחקרים והסקרים שאנו משיקים על מנת לשכנע ביישום מדיניות של קיימות.

ניתן לבקר בעמוד הפרסומים הקשורים ישירות לפיתוח בר קיימא שם ניתן לראות את המעורבות שלנו במאמצים מקומיים משותפים.

http://foeme.org/uploads/../uploads/projects_pic68.jpg
http://foeme.org/uploads/../uploads/projects_pic68_1.jpg