מבוא
פוטנציאל אנרגיה סולארית במזרח התיכון
ידידי כדור הארץ, המזרח התיכון (FoEME) הוביל פרויקט שבו הותקן מערכות אנרגיה סולריות PV-ביישובים ברחבי האזור לשימוש במגוון רחב של מטרות פיתוח. כמה מהקהילות הללו היו ללא כל סוג של מקור קבוע ו / או אמין של חשמל.

עם התמיכה של קרן Greenstar, כפר אחד בגדה המערבית שזוהה במחקר צויד בלוחות אנרגיה סולארית פוטו וולטאי לשימוש ביתי בבתים ובבתים ספר.

מדוע שמש?

- אנרגיה מתחדשת היא שיטה של ייצור אנרגיה נקיה, שמטרתה להפחית פליטת אוויר מזוהם וגזי חממה. תאי PV אשר יודעים להמיר את אנרגית השמש לחשמל שמיש, לא מייצרים רעש, גשם חומצי, ערפיח, דו תחמוצת הפחמן, מזהמי מים, או פסולת גרעינית בייצור חשמל.

- לקידום השימוש באנרגיה מתחדשת צריך להפחית בתלות במקורות אנרגיה מיובא ושאינם מתחדשים.

- מקורות אנרגיה חלופיים ומתחדשים יספקו הטבות כלכליות, כגון מניעת סיכון של עליית מחירי דלק בעתיד, כמו גם אמינות אספקה.

- הצרכים לאנרגיה סולארית - שמש ורוח -שהם זמינים באזור. רמות גבוהות מאוד של קרינות שמש ורוחות טובות נותרו במידה רבה בלתי מנוצלות לייצור אנרגיה. חימום פסיבי של אנרגיה סולארית כדי לחמם מים לשימוש ביתי הוא השימוש היחיד באנרגיה סולארית רחב היקף באזור. כיום היא מספקת כ -2% מצריכת אנרגיה הכוללת בירדן ושל 3.5% בישראל. התועלת של אנרגיה סולארית פסיבית היא מוגבלת ומערכות PV נחוצות כדי לנצל את מלוא הפוטנציאל של השמש.

http://foeme.org/uploads/../uploads/projects_pic69.jpg
http://foeme.org/uploads/../uploads/projects_pic69_1.jpg