מתקנים אקולוגיים
מרכיב מרכזי בפרוייקט החינוכי של "מים ושכנות טובה" כולל למידה של בני נוער על בניה ידידותית לסביבה, "בנייה ירוקה". חלק ניכר ממתקני "הבנייה הירוקה" מציגים חיסכון במים; מערכות איסוף מי גשם, מערכות מחזור מים אפורים, אגנים ירוקים לטיפול במי שפכים, הפרדת אשפה ומתקני מחזור, טכניקות לבניית מבני בוץ וצמיגים המשמשים לכיתות לימוד בחיק הטבע.

דרך בניית המתקנים האקולוגיים, "נאמני המים" לומדים לענות על צרכים יומיומיים של הקהילה, להפחית למינימום את ההשפעה השלילית של פעילות אנושית על הסביבה ולשים דגש על יצירת יחסים הדדיים ברי קיימא המיטיבים עם המערכת האקולוגית המקומית. בנוסף, בני הנוער מתנסים בנקיטת פעולות קונקרטיות בתוך הקהילה המסייעות להעלאת המודעות לנושאי המים והסביבה כאחד. " פעמים רבות, חבריקהילה אחרים לומדיםמהמתקן האקולוגי ומקימים אחד דומה ביוזמתם האישית.

המתקנים האקולוגים מעוצבים ומוקמים באמצעות תקציב ייעודי לכל קהילה המשתתפת בפרויקט "מים ושכנות טובה" בהובלת רכזי הקהילות, ארגון ידידי כדור הארץ המזה"ת פועל בתוך מסגרת של הסכם עם שותף מקומי (בדרך כלל בית ספר) המחויב להמשך תחזוקת ולמינוף ההשקעה למשיכת מקורות מימון נוספים לפעילות סביבתית, על מנת ליצור אפקט מכפיל.

בישראל, מתקנים אקולוגיים נבנו בכל תשע קהילות שמשתתפות בפרויקט "מים ושנות טובה". הפרוייקטים בקהילות הישראליות התמקדו ביישום של טכניקות לניצול יעיל של מים ובניה באמצעות חומרים ממוחזרים.

בירדן, מתקנים אקולוגיים נבנו בשש מתוך שמונת קהילות שמשתתפות בפרויקט "מים ושנות טובה". הפרוייקטים בקהילות בירדן התמקדו על יישום טכניקות לניצול יעיל של מים והפיכתם של שטחים ציבוריים לירוקים.

בפלסטין מתקנים אקולוגיים נבנו בכל אחת-עשרה הקהילות שמשתתפות בפרויקט "מים ושנות טובה". הפרוייקטים בקהילות בפלסטין התמקדו בהגברה של אספקת מים ומתקני טיהור, כמו גם על יישום של טכניקות לניצול יעיל של מים.

להלן קישורים למידע מפורט על המתקנים האקולוגייםשנבנו בקהילות השונות

קהילות בישראל
 
באקה גרביה
1. שיקום באר בורין, 2003
2. כיתת חוץ, תפוח הפיס, 2010
3. כיתת חוץ, בי"ס יסודי אל חווארזמה, 2012
4. מערכת איסוף מי גשמים, בי"ס אל חכמי, 2003
5. מערכת איסוף מי גשמים, בי"ס אל שאפי, 2003
6. מערכת איסוף מי גשמים, חוות אבו ג'מיל, 2003
 
בית שאן
1. שיקום תחנת מיהול, 2009
2. גינה אקולוגית, בי"ס גלבוע, 2009
3. גינה אקולוגית, בי"ס התומר, 2010
4. פינת ישיבה, בי"ס אורט, 2009
5. מערכת איסוף מי גשמים, בי"ס מאיר, 2002
 
מוא"ז עמק המעיינות
1. כיתת חוץ, בי"ס רימון, 2012
2. מערכת איסוף מי גשמים, גאון הירדן
 
מוא"ז עמק חפר
1. מערכת איסוף מי מזגנים, בי"ס בן גוריון, 2003
2. תצפית ציפורים, בי"ס אביחיל, 2010
3. אגן ירוק, בי"ס בית יצחק, 2010
4. אגן ירוק, בי"ס שדות, בת חפר, 2008
5. אגן ירוק, בי"ס ע"ש יוסף ויתקין, 2012 (לחצו כאן למצגת הסבר שהתלמידים הכינו על תהליך הבנייה)
6. גינה אקולוגית, בי"ס שחר, 2006
7. כיתת חוץ, בי"ס רמות חפר, קיבוץ מעברות, 2008
8. פינת ישיבה, בי"ס אביחיל, 2009
9. פינת ישיבה, תצפית דוחל, בת חפר, 2010
10. פינת ישיבה, בי"ס בית יצחק, 2006
11. מערכת איסוף מי גשמים, גן אורן, קיבוץ מעברות, 2009
12. מערכת איסוף מי גשמים, בי"ס בית יצחק, 2010
13. מערכת איסוף מי גשמים, בי"ס ע"ש יוסף ויתקין, 2012
 
מוא"ז אשכול
1. אגן ירוק, בי"ס יובלי הבשור, 2009
2. גינה אקולוגית, מושב צוחר, 2010
 
מוא"ז גלבוע
1. כיתת חוץ, מעדון נוער גן נר, 2010
2. פינת ישיבה, בי"ס נר הגלבוע, 2011
3. מערכת איסוף מי גשמים, בי"ס נר הגלבוע, 2010
4. שיקום גת עתיקה, גן נר, 2010
 
מוא"ז עמק הירדן
1. מרכז להפרדה ומיחזור של פסולת, גינה אקולוגית, קיבוץ אשדות יעקב, 2007
2. כיתת חוץ, בי"ס בית ירח, 2010
3. פינת ישיבה, קיבוץ דגניה ב', 2010
4. פינת ישיבה, טיילת עמק הירדן, 2005
5. מערכת איסוף מי גשמים וגינה אקולוגית, בית החינוך, דגנייה א', 2009
 
מוא"ז מתר
1. שירותי קומפוסט, קיבוץ עין גדי, 2009
2. אגן ירוק, אקופארק עין גדי, 2008
3. מועדון מבנייה אקולוגית, קיבוץ עין גדי, 2008
4. גינה אקולוגית, קיבוץ עין גדי, 2006
5. כיפה גיאודסית, אקופארק עין גדי, 2010
6. כיתת חוץ, בי"ס איזורי תמר, 2012
7. תנורים סולרים, אקופארק עין גדי
 
צור הדסה
1. גינה אקולוגית, בי"ס עין כרם, 2009
2. מערכת איסוף מי גשמים, בי"ס הדסים

ירושלים מערב
1. חפירה ארכיאולוגית ושיקום של בור מים עתיק, בי"ס ניסוי, 2012
 
 
קהילות פלסטינאות
 
עבאסן
1. גינת גג, מרכז מידע ותקשורת, 2009
2. מערכת התפלה, עירית עבאסאן כבירה, 2011
 
אבו דיס
1. מערכת איסוף מי גשמים, בי"ס תיכון לבנים, 2012
 
עוג'ה
1. מערכת טיהור מים אפורים, מרכז סביבתי עוג'ה, 2010
2. כיתת חוץ, בי"ס לבנים ובי"ס לבנות בעוג'ה, 2012
 
באקה שרקיה
1. שיקום קרקע מוניציפאלית, בנייה אקולוגית של אמפיתיאטרון, גינה ושירותים, 2008 - 2012
2. מערכת הפרדת פסולת, בי"ס עומר אבן אלכתאב, 2012
 
פסיאיל
1. פינת ישיבה ומערכת טיהור מים אפורים, בי"ס תיכון פסאיל לבנים ובנות, 2012
 
ג'נין
1. מערכת איסוף מי גשמים, 2010
2. פחים להפרדת פסולת ובניית איזור מוצל, בי"ס ג'למה לבנים/בי"ס ג'למה לבנות, 2012
 
יריחו
1. מערכת טיהור מים אפורים, 2010
2. פינת ישיבה ומערכת למיחזור מים אפורים, בי"ס לבנות אקבת ג'בר, 2012
 
צור בהר
1. גינה אקולוגית ומערכת מיחזור מים אפורים, בי"ס יסודי צור בהר לבנות, 2012
 
טלכרם
1. מערכת ברזיות מים ומיחזור מים אפורים, 2010
2. פינת ישיבה, בי"ס ארתח לבנים, 2012
 
וואדי פוכין
1. כיתת חוץ, 2012
2. מערכת ברזיות מים ומיחזור מים אפורים, 2010
 
יאטא
1. מערכת מיחזור מים אפורים, 2010
 
 
קהילות ירדניות

דיר אללה
1. מערכת איסוף מי גשמים, בי"ס אל בלוונה, 2008
2. גינה אקולוגית אבו עוביידה, 2011

ע'ור פיפה
1. מערכת השקייה ואיסוף מים, בי"ס פיפה לבנים, 2011
 
אל חמה
1. מערכת איסוף מי גשמים, בי"ס אל מוחייבה אתחתה, 2005
2. מערכת מיחזור מים אפורים, מסגד אל מוחייבה אתחתה, 2008
3. גינה אקולוגית אל שאמארי, 2011
 
מואז בין ג'בל
1. גינה אקולוגית ומערכת השקייה, בי"ס אל ריאדיאה, 2005
2. מערכת מיחזור מים אפורים וגינה, בי"ס אל ריאדיאה, 2011
3. מערכת מיחזור מים אפורים וגינה, בי"ס תיכון צפון שונה, 2011
 
שרהביל בן חסנה
1. מערכת מיחזור מים אפורים וגינה, פארק הנסיך האשם, 2011
 
דרום ע'ור
1. גינה אקולוגית, בי"ס זנוביה, 2009
2. מערכת השקייה, פארק אל-מזרעה, 2010
3. גן משחקים אקולוגי ומערכת מיחזור מים אפורים, מרכז איזורי לבעלי מוגבלות ושיקום חברתי, ע'ור אל מזרעה, 2011
 
דרום שונה
1. גינה אקולוגית, בי"ס אל יופה, 2008
2. גינה אקולוגית , בי"ס אל קופריין, 2009
3. גינה אקולוגית של אגודה שיתופית, יופה, 2011

תבקת פהל
1. גינה אקולוגית ומערכת איסוף מי גשמים, בי"ס שיח חוסיין, 2000
2. גינה אקולוגית, בי"ס שיח חוסיין, 2005
3. מערכת איסוף מי גשמים, בי"ס אל זמאליה, 2005
4. מערכת השקייה, בי"ס המלך טלאל, 2005
5. מערכת מיחזור מים אפורים, מסגד שיח חוסיין, 2008
6. אגן ירוק ומערכת טיהור מים, אקופארק שרהביל בין חסנה, 2010

http://foeme.org/uploads/../uploads/projects_pic78.jpg
http://foeme.org/uploads/../uploads/projects_pic78_1.jpg