פרסים והוקרה
לקריאה על פרסים והוקרה על פרויקט "מים ושכנות טובה", נא לעבור לדף זה באתר באנגלית

http://foeme.org/uploads/../uploads/projects_pic84.jpg
http://foeme.org/uploads/../uploads/projects_pic84_1.jpg