פרויקטים פעילים:

פעילות ידידי כדור-הארץ המזה"ת מאורגנת במסגרת פרויקטים. הפרויקטים הפעילים כיום מפורטים למטה. שימו לב, לכל פרויקט מספר עמודות צד; יש לבחור בתמונה או בתאור הפרוייקט לקבלת הצגה מלאה.

אחר, פרויקטים שאינם פעילים:

להכרת הרצף המלא של עבודת הארגון, להלן מצגת פרויקטים קודמים של ידידי כדור-הארץ המזה"ת, אשר אינם פעילים כיום.