אוגדן פעילויות מים ושכנות טובה
אוגדן זה נכתב למטרת העבודה החינוכית בפרויקט "מים ושכנות טובה", המהווה כלי חינוכי להעברת המסר שלנו לבני נוער. התהליך החינוכי שעוברים בני הנוער נועד להרחיב את מעגלי השייכות שלהם. תחילה במעגלים המצומצמים וכלה במעגלים הולכים ומתרחבים. מרמת הפרט והמשפחה, לרמת בית הספר, לרמת הקהילה ולבסוף היכרות עם מציאות המים בכל האזור הגיאוגרפי, הכולל את הקהילה השכנה. בני נוער העוברים את התהליך החינוכי שלנו מוכשרים כ "נאמני מים", ובני נוער שעברו את התהליך הינם "נאמני מים בוגרים" ואף לוקחים חלק בפעילויות המשך.

לחץ כאן לקבלת הפרסום (ולא מתחת לתמונה בצד שמאל)


http://foeme.org/www/he/views/img/pdf.gif
פרויקטים חוצי גבולות מתועדפים - קהילות מים ושכנות טובה 2013
פרסום זה מתאר את המאמצים ב2013 של צוות פרויקט "מים ושכנות טובה" לזהות את האתגרים הסביבתיים ולספק פתרונות ריאלים עבור "יוזמות מועדפות" בקהילות המשתתפות.


http://foeme.org/www/he/views/img/pdf.gif
פרויקטים חוצי גבולות מתועדפים - קהילות מים ושכנות טובה
פרסום זה מאגד תקצירי פרויקטים אשר זוהו ע"י נציגי קהילות "מים ושכנות טובה" וצוות הארגון כבעלי חשיבות ונחיצות עליונה על מנת להתמודד עם אתגרי המים והסביבה בקהילתם. הפרויקטים המוצעים נועדו לפתור בעיות הנוגעות למשאבי טבע חוצי גבולות ולקידום צרכים הדדיים לקהילות שכנות משני עברי הגבול.

התקצירים מתארים את המצב הנוכחי ביחס לאיומים ולצרכים הנוגעים למשאבי המים והטבע המקומיים, את המטרות שכל פתרון מוצע שואף להשיג, ואת הצעדים הנדרשים על מנת לקדם כל יוזמה. כל תקציר מעוצב כמפת דרכים כדי להדריך את המאמצים של בעלי העניין באמצעות צעדים דרושים לקידומו ולידוע וגיוס תמיכת מקבלי החלטות בממשלה ובארגונים תורמים בינלאומיים


http://foeme.org/www/he/views/img/pdf.gif
מדוע לשתף פעולה בתחום המים?
מקורות מים משותפים לרשות הפלסטינית, לישראל ולירדן: משברים חוצי גבולות והצורך בפתרונות בינלאומיים.

דוח זה מסכם את האתגרים הקימים בניהול משאבי המים המשותפים לישראל, רשות הפלסטינית וירדן ואת הצורך הדחוף בקידום שתופי פעולה על מנת להגן עליהם. הדוח מציג את הערכים והעקרונות לשיתוף פעולה מיטבי על פי נסיון "ידידי כדור הארץ המזרח התיכון".


http://foeme.org/www/he/views/img/pdf.gif
GIS בקהילה - נוער בפעולות זיהוי מפגעים סביבתיים בירדן, פלסטין וישראל
ארגון "ידידי כדור הארץ המזה"ת" השיק את פרויקט ממג"ק בינואר 2009, ככלי לחינוך סביבתי. הצלחת הפרויקט העלתה לרמה חדשה את פעילות נוער "נאמני המים" הלוקח חלק בפרויקט 'מים ושכנות טובה'.

פרסום זה מתאר את הפרויקט והשגיו בהעצמת בני נוער "נאמני מים"ותושבי קהילה אחרים תוך העמקת הבנתם ומעורבותם בסוגיות מים חוצה גבולות ובסיכונים הקשורים לבריאות הנגזרים ממפגעים סביבתיים.


http://foeme.org/www/he/views/img/pdf.gif
GIS בקהילה - נוער בפעולת זיהוי מפגעים סביבתיים בירדן, פלסטין וישראל
זהו גרסת עברית של האמור לעיל


http://foeme.org/www/he/views/img/pdf.gif
חוברת פרויקט TAP
סנגור חוצה גבולות של חברי פרלמנט (TAP) הינו פרויקט ייחודי שנועד להעצים את נציגי הקהילות המקומיות של פרויקט "מים ושכנות טובה" לתקשר את האתגרים במציאות המים בקיהולתיהם לנבחרי הציבור ומקבלי החלטות בפלסטין, ירדן וישראל. חברי פרלמנט , אשר אינם מכירים ע"פ רוב את מציאות המים בקהילות השוכנות בקו התפר בין ישראל, ירדן והרשות הפלסטינית, יודעו לראשונה במסגרת מפגשים ישירים עם נציגי הקהילות, לגבי הכשלים והקשיים הכרוכים במצב הנוכחי והצורך למצוא פתרונות ברי קיימא להגנה על משאבי המים המשותפים של האזור.

TAP הפגיש לראשונה, קבוצות מעורבות של פעילים משלושת הלאומים עם חברי פרלמנט משלושת בתי הנבחרים ומקבלי החלטות בחירים. הפעילים פנו יחדיו אל מקבלי החלטות והדגישו את הצורך בהקמת מנגנונים רב לאומיים (בילטראליים/טרילאטרליים) לנהול משאבי המים המשותפים: אקוות הר ,אקוות החוף, אגני ניקוז חוצי גבולות, נהר הירדן וים המלח.

לחץ כאן לקבלת החוברת בעברית
לחץ כאן לקבלת החוברת בשפה הערבית


http://foeme.org/www/he/views/img/pdf.gif
שלום סביבתי, תאוריה ופרקטיקה
חלקו הראשון של הפרסום הינו סקירה מקיפה של המסגרת התיאורטית לתחום המתפתח של "שלום סביבתי" ויישומו בשטח, דרך מקרה המבחן של פרויקט "מים ושכנות טובה".הנייר נכתב על ידי ניקול הררי.

החלק השני של הפרסום כולל ניתוח עומק של העבודה הקהילתית שהתקימה בין זוג הקהילות השכנות ואדי פוכין (הרשות הפלסטינית) וצור הדסה (ישראל) במסגרת פרויקט "מים ושכנות טובה". נייר זה נכתב על ידי ג'סי רוזמן.


http://foeme.org/www/he/views/img/pdf.gif
מיפוי בעיות סביבתיות וזיהוי פתרונות משותפים
פרסום זה, הראשון בסדרה, משקף את המאמצים המתמשכים שנעשו על ידי קהילות 'מים והשכנות טובה' כדי להתגבר על האתגרים הסביבתיים עמם הם מתמודדים, עם דגש מיוחד על פתרונות חוצי גבולות.


http://foeme.org/www/he/views/img/pdf.gif
מים ושכנות טובה
פרויקט מים ושכנות טובה הוקם על ידי EcoPeace / ידידי כדור הארץ המזרח התיכון בשנת 2001 כדי להעלות את מודעות לבעיות המים המשותפות של פלסטינים, ירדנים וישראלים.

פרסום זה הוא דו"ח מקיף הסוקר את הפעילות בארבע השנים הראשונות של הפרויקט.

הפרסום סוקר את מתודולוגיית הפרויקט ופיתוח השותפויות בין הקהילתיות משני עברי הגבול, על מנת לעורר מודעות ולהתמודד עם אתגרים הנובעים משותפות למשאבי מים חוצי גבולות, הסובלים מהדרדרות והזנחה.


http://foeme.org/www/he/views/img/pdf.gif
חוברות שבילי שכנים – קהילות ירדניות
שבילי השכנים" / הינם סיורים חויתיים-לימודיים אל מציאות המים של קהילות פרויקט "מים ושכנות טובה". עלוני ארבעת השבילים הנ"ל (באנגלית ובערבית)מתארים את כל אחת מתחנות "שביל השכנים" בקהילות הירדניות: מועז בן ג'בל, טבקט פהל, דיר אללה וסאפי.

שבילי השכנים מציגים את סיפור המים של היישוב בעבר ובהווה, ומדגישים את ההיסטוריה העשירה הקיימת באזוראך בו בעת חושפים גם מציאות של הזנחה וזיהוםשאינה מוכרת בד"כ למבקרים באיזור.


http://foeme.org/www/he/views/img/pdf.gif
חוברות שבילי שכנים - קהילות פלסטיניות
שבילי השכנים" / הינם סיורים חויתיים-לימודיים אל מציאות המים של קהילות פרויקט "מים ושכנות טובה".
 
עלוני ששת השבילים הנ"ל (באנגלית ובערבית) מתארים את כל אחת מתחנות "שביל השכנים" בקהילות הפלסטיניות: עבסאן, ואדי פוקין, טול כרם, בקה אל שרקיה, יריחו ועוג'ה.


http://foeme.org/www/he/views/img/pdf.gif
חוברות שבילי שכנים - קהילות ישראליות
שבילי השכנים" / הינם סיורים חויתיים-לימודיים אל מציאות המים של קהילות פרויקט "מים ושכנות טובה".

עלוני שבעת השבילים הנ"ל (בעברית, אנגלית ובערבית) מתארים את כל אחת מתחנות "שביל השכנים" בקהילות הישראליות: עמק הירדן, עמק בית שאן / עיר, תמר, אשכול, צור הדסה, עמק חפר ובקה אל גרביה.

לחץ כאן לתקציר מרוכז על "שבילי השכנים" ביישובים ישראליים (בעברית)


http://foeme.org/www/he/views/img/pdf.gif
שיתוף פעולה עירוני באיזורי סיכסוך - מחקר ראשוני
לאחר יותר מעשר שנים של עבודה במזרח התיכון מוכה הסכסוכיםארגון "ידידי כדור הארץ המזרח התיכון (FoEME)" עדים להתקדמות בפתרון בעיות סביבתיות בין קהילות מקומיות ועיריות משני צידי הסכסוך הישראלי -פלסטיני על אף הקושי הפוליטי והנסיבות כלכליות. התקדמות זו ראויה לציון, במיוחד לאור הכישלון של הממשלות בפתרון בעיות זיהום דחופות, באותה התקופה.

מחקר קצר זה נועד לבחון האם שיתוף פעולה דומה מתרחש באיזורי סכסוך אחרים בעולם, וחשוב מכך, לזהות את התנאים ההכרחיים המאפשרים לשיתוף פעולה מסוג זה להתרחש


http://foeme.org/www/he/views/img/pdf.gif